VG artikkel om AMH tester.

Detaljer i et moderne laboratorium

Klinikk Hausken

February 14, 2014

Detaljer i et moderne laboratorium

13. februar hadde VG en serie artikler om at det har vært feilaktige svar på en del AMH-tester som er blitt gjort de siste årene. Siden denne testen har blitt brukt av oss, føler vi det er viktig å belyse hvordan svarene på en slik hormonprøve blir brukt.

Som en del av utredningen, er det en rekke faktorer som blir lagt til grunn for å finne best mulig behandlingsopplegg, blant annet alder, eventuelle tidligere behandlinger, telling av antrale follikler og blodprøveresultater. AMH er et av hormonene som testes, og resultatet av den kan gi en tidlig indikasjon på behandlingsforløpet. Den vil likevel sees i sammenheng med alt det andre som blir undersøkt, og vil aldri alene kunne si hvilken behandling som skal bli gjort. Har man for eksempel hatt et lavt AMH resultat, men mange antrale follikler, så er det antallet follikler som er viktigst. Kvinnen er mer enn en blodprøve, og det er hele paret som utredes. Det er blant annet derfor at vi ønsker at dere kommer til nysamtale, selv om dere har vært til behandling før.

AMH-testen alene har ikke, og vil ikke danne grunnlag for om man får behandling eller ikke.

Så dersom dere ønsker en full utredning, ta kontakt med oss for en nysamtale. Vi vil fremdeles måle AMH, men som en liten del av helheten.

Les VG-artikkel her >>

Illustrasjon av Klinikk Hausken logo
Klinikk Hausken

Andre artikler

Gå til hovedside ikon rosa
Hjem
Finn dokument ikon rosa
Priser
Lokasjon ikon rosa
Klinikker
Dokument og penn ikon rosa
Time
Telefon bok ikon rosa
Telefon