Informasjon om assistert befruktning med eggdonasjon

Young mother carries child on her back playfully

Dr. Jon W. Hausken

August 30, 2021

Young mother carries child on her back playfully

Klinikk Hausken tilbyr par assistert befruktning med eggdonasjon. Etter endringer i Bioteknologiloven er det nå mulig for de som ikke har egg til å få barn med eggdonasjon. Foreløpig sier loven at minst en av partene må være kjent. Rent praktisk betyr det at både heterofile par og lesbiske par kan få assistert befruktning med eggdonasjon. Heterofile par kan få hjelp til å bli gravid med eggdonasjon dersom mannens sæd brukes til å fertilisere de donerte eggene. Lesbiske par kan gjøre såkalt egendonasjon der den ene kvinnen mottar donert egg fra sin partner og egget blir befruktet med ukjent sæddonor.

Assistert befruktning og IVF med eggdonasjon gir gode resultater.

Internasjonale studier og erfaringer viser at IVF-behandling med donerte egg har veldig gode resultater. Mange kan vise til like gode resultater med eggdonasjon som tradisjonell IVF-behandling. Klinikk Hausken forventer å komme til samme konklusjon i tiden fremover.

Hvorfor er eggdonasjon nødvendig for noen par?

Det er flere årsaker som gjør eggdonasjon til et mulig valg for par. Noen kvinner produserer ikke egg eller egg som ikke er bærekraftige nok. Det kan også være tilfeller der det ikke er mulig eller tilrådelig å bruke sine egne egg på grunn av genetiske årsaker. Alder er også en årsak. Kvinnens fertilitet avtar naturlig ved økende alder og mange oppdager at de kommer relativt tidlig i overgangsalder. For disse kvinnene kan eggdonasjon være en god løsning. Selv om det kun er far som er genetisk forelder føler mange kvinner at eggdonasjon er veldig positivt siden de selv har båret frem barnet.

Hvordan foregår fertilitetsbehandling med eggdonasjon?

Fertilitetssjekken er oftest det første steget når par kommer til Klinikk Hausken. Undersøkelsen gir legen mulighet til å få en oversikt over situasjonen og paret får møte både lege og sykepleier. Vi legger stor vekt på god kommunikasjon og trygghet for alle som kommer til oss. Fertilitetssjekken legger et godt grunnlag for dette.

Dersom man velger å gå videre, kan mannen avlevere sædprøve som fryses ned. Legen gjør en nøye vurdering og velger egg fra en egnet donor som har lignende utseende som kvinnen. Det er strenge kriterier for hvem som kan bli eggdonor i Norge. Donor må blant annet være mellom 25-35 år og ha god psykisk og fysisk helse.

Eggene kommer fra Klinikk Hauskens egne eggbanker eller ekstern eggbank i norden. Eggene tines og befruktes på klinikken med sædprøven som mannen tidlige avleverte.

Klinikk Hausken har gjennom mange år befruktet egg i laboratoriet under stabile forhold. Erfarne embryologer bruker blant annet inkubator og et embryoskop med videoovervåking. Embryologen kan da velge de som egner seg best. Etter noen dager i inkubatoren vet man hvor mange embryo som kan brukes, og sammen med legen kan paret planlegge stimulering før embryo implanteres i livmoren.

Hormonstimulering er et viktig trinn som gjør livmoren klar for innsetting. Etter noen dager med stimulering gjør man en ultralyd av livmoren. Dersom legen ser at alt er i orden, kan selve tilbakesetting av embryo planlegges. Man får en dato for innsetting og sykepleier informerer paret om medisinering og praktiske detaljer.

Dagen for innsetting er alltid spennende for paret. Etter observasjon i embryoskopet velger embryologien det beste embryoet som så implanteres i kvinnens livmor. Dette er en enkel prosedyre som de fleste kvinner opplever som helt smertefri. Embryoet kan nå feste seg, og går alt som normalt vil det utvikle seg som ved en vanlig befruktning.

Etter innsetting anbefaler vi å ha en så normal hverdag som mulig. Igjen vil sykepleier gi grundig informasjon om detaljer, og man kan få svar via pasientportalen til Klinikk Hausken.

Det er selvsagt fristene å ta en graviditetstest etter noen dager, men vi anbefaler å vente i 14 dager. De som får et positivt testresultat er gravid og skal ha en ny ultralydundersøkelse. De som fikk en fikk et negativt resultat må da vurdere hva de ønsker å gjøre. Det er ganske vanlig å måtte prøver 2-3 ganger, så man må ikke miste håpet dersom man får et negativt resultat første gangen. Embryologen har god oversikt over andre embryo som ligger på frys, og sammen med legen kan man planlegge et nytt forsøk når tiden er moden for det.

Illustrasjon av Dr. Jon W. Hausken
Dr. Jon W. Hausken

Spesialist i gynekologi og obstetrikk.

Andre artikler

Gå til hovedside ikon rosa
Hjem
Finn dokument ikon rosa
Priser
Lokasjon ikon rosa
Klinikker
Dokument og penn ikon rosa
Time
Telefon bok ikon rosa
Telefon