Etter endringer i Bioteknologiloven er det nå mulig for kvinner i Norge å donere bort sine egg.

Mange kvinner henvender seg til klinikkene og sier de ønsker å bli eggdonor. Det er vi veldig takknemlige for. Men det er også viktig å vite at det er strenge regler for hvordan dette må skje.

Hvordan blir jeg eggdonor?

De som ønsker å bli eggdonor bør sette seg inn i detaljene rundt dette slik at de vet hva det innebærer.

Klinikk Hausken har etablert et eget donorteam som står klar til å hjelpe alle de som ønsker å bli donor.

De som ønsker å bli eggdonor bør sette seg inn i detaljene rundt dette. Vi har derfor laget en nyttig oversikt til deg her:

Bli eggdonor.

Det er mange par som ønsker å få muligheten til fertilitetsbehandling med eggdonasjon i Norge – ventelisten er lang. Derfor er vi veldig glad for at nettop du kanskje vurderer å donere noen av dine egg. Etter endringer i lovverket kan de mellom 25 og 34 år nå donere egg til disse parene.

Det var endringer i lovverket i Norge som gjør at Klinikk Hausken og andre fertilitetsklinikker nå kan hjelpe par som ønsker å motta egg. For å gjøre det er det selvsagt nødvendig med villige donorer.

Hvem blir eggdonor i Norge?

Du lurer kanskje på hvem som blir eggdonor hos oss. Vi har jo allerede en del erfaring med det. Det er vanskelig å dele inn kvinnene som kommer til oss og vil bli donor – de er alle vanlige kvinner som av ulike årsaker føler et behov for å hjelpe de som ikke selv klarer å få barn.

En god del av kvinnene som kommer til oss har selv sett hvordan venner eller folk man kjenner har slitt med å få barn. For mange ble dette en situasjon som tydeliggjorde hvor viktig det er å faktisk få lov til å bli foreldre dersom man ønsker det. Å donere egg ble derfor noe man vurderte seriøst.

Andre kvinner har kanskje ikke opplevd en lignende situasjon selv, men føler det som en veldig god ting å gi til andre. Det er både kvinner som har fått barn og kvinner som ikke har fått barn som velger å bli donor hos oss.

Hvordan donerer man egg?

Først og fremst er kriteriet at man er mellom 25-34 år. Man må heller ikke ha alvorlige eller arvelige sykdommer.

Klinikk Hausken har et eget eggdonasjonsteam. Det er dette teamet som vil ha tilgang til dine medisinske journaler som eggdonor. Har du vært kunde hos oss tidligere vil den nye journalen lagres adskilt.

Etter at du har kontaktet oss sender vi deg blodprøverekvisisjoner. Med disse får vi informasjon om status for smittsomme sykdommer og hormonstatus.

Etter at vi har mottatt resultatene av blodprøvene blir du kontaktet av vår eggdonor koordinator, og du får en time med vår familieterapeut. Denne timen kan gjennomføres via videolink.

Samtale med terapeut og time hos lege.

Dersom familieterapeuten gir grønt lys, får du time hos legen som kan gjøre en endelig vurdering av egnethet. Det hele høres litt strengt ut, men vi er glad for at lovverket gir oss klare instrukser på fremgangsmåten.

Når du møter til timen gjør legen en gynekologisk undersøkelse og ultralydundersøkelse.

Legen kan godkjenne deg som eggdonor dersom alle kriterier er oppfylt. Ønsker du å bli eggdonor signerer du da et samtykkeskjema. Det er viktig at du er klar over muligheten du har til å tilbakekalle samtykke helt frem til befruktning av eggene.

Etter registrering blir du registrert i det sentrale egg- og sædgiverregisteret og Klinikk Hausken får tildelt en unik donorkode. Alle opplysninger om deg blir slettet hos oss etter vi mottar donorkoden.

Kontaktperson og praktisk veiledning.

Du får en egen sykepleier som vil være din kontaktperson gjennom behandlingsforløpet. Du får blant annet informasjon om hvordan hormonstimuleringen foregår. Sprøyteveiledning og detaljer om selve egguttaket er også ting som du får informasjon om, og du har hele tiden mulighet til å komme med sprøsmål. Det er viktig at du hele tiden føler deg trygg på prosessen.

Cirka 4 uker før egguttaket må du ta nye smitteprøver og du skal unngå ubeskyttet samleie. Dersom prøvene er negative kan hormonstimuleringen starte.

Du tar en eller flere ultralydundersøkelser hos Klinikk Hausken eller hos en gynekolog vi samarbeider med som er nærmere deg.

Etter 2-3 uker kan egguttaket vanligvis starte. Dette blir gjort enten på klinikken i Oslo eller Haugesund.

Økonomisk kompensasjon for eggdonor.

Det er klare retningslinjer for økonomisk kompensasjon for de som blir eggdonor. Det er ikke lagt opp til at det skal være en økonomisk interesse for å ta valget å bli donor.

Kompensasjon er 5% av 1G – det tilsvarer ca. 5000 kroner. I tillegg har man rett til å få dekket dokumenterte reiseutgifter og medisiner som brukes i forbindelse med hormonstimuleringen og egguttak.

Dersom donor trekker samtykket for befruktning av egg har skjedd, kan hun likevel får dekket dokumenterte reiseutgifter.

Kontakt oss dersom du ønsker å bli donor.

Vi vet at det kan være mye informasjon å ta innover seg. Men husk at du kan alltid kontakte oss og vi vil guide deg gjennom prosessen.

Dersom du vurdere å bli donor, kan du kontakte oss direkte på skjema nedenfor. Donorteamet på Klinikk Hausken har som sin oppgave å hjelpe deg – både før du har tatt valget og også videre dersom du velger å gå videre.

donorkoordinator tone bråten

Ønsker du å bli eggdonor?

Du kan kontakte donorkoordinator Tone Bråten direkte  dersom du vurderer å bli eggdonor.

ID og dokument ikon rosa

Kontakt vårt donorteam

Din henvendelse blir behandlet konfidensielt av vårt donorteam på Klinikk Hausken. Meldinger behandles i klinikkens åpningstid og du blir vanligvis kontaktet innen kort tid.

ID og sikkerhet ikon rosa

Dine detaljer er trygge

Informasjonen du sender til oss via dette skjemaet behandles på en sikker måte. Sensitive personopplysninger og data blir kryptert i henhold til strenge krav for helsesektoren. Ingen uvedkommende kan se detaljene dine.

ID og dokument ikon rosa

Ønsker du å bli eggdonor?

Mer info
Gå til hovedside ikon rosa
Hjem
Finn dokument ikon rosa
Priser
Lokasjon ikon rosa
Klinikker
Dokument og penn ikon rosa
Time
Telefon bok ikon rosa
Telefon