Stadig flere norske kvinner ønsker å fryse egg.

Illustrasjon ung travel kvinne som arbeider på kontoret

Dr. Jon W. Hausken

May 4, 2021

Illustrasjon ung travel kvinne som arbeider på kontoret

Det er nå mulig for kvinner å fryse ned egg på ikke-medisinsk grunnlag. Endringer i Bioteknologiloven i 2020 muliggjør dette. Det betyr at for de som ikke har funnet den rette eller av andre grunner ikke ønsker å bli gravid akkurat nå, kan fryse ned egg og dermed forlenge sin fertile alder. Nedfrysing av egg er et tilbud flere og flere kvinner og par benytter seg av.

Klinikk Hausken har fått henvendelser fra mange kvinner angående det nye tilbudet, og det er økende etterspørsel. Nedfrysing av egg og fertilitet generelt er et aktuelt dagstema og stadig omtalt i media. Bergens Tidende hadde en interessant artikkel i BT Magasinet fredag 30. april der leseren får innblikk i Antje Sandven sin erfaring med eggfrys, såkalt “sosial frysing”, hos Klinikk Hausken.

Artikkelen og Antjes historie synes vi aktuell og sikkert nyttig for de som er nysgjerrige på hva nedfrysing av egg egentlig er, og hvordan det oppleves av pasienten.
Hvorfor valgte Antje (36) å fryse egg - såkalt sosial frysing?

Situasjonen til Antje (36), som artikkelen forteller, er at hun allerede har fått sitt første barn men på grunn av dårlige eggreserver går dermed hennes fertilitet raskt ned. Siden hun ikke er i et fast forhold akkurat nå og ikke ønsker barn nummer to som singel, velger hun å fryse ned egg. Som hun selv sier, kjøper hun seg litt tid.

Antje måtte gjennom en hormonstimulering med daglige sprøyter i cirka to uker. I forkan av egguthentingen hadde hun en ultralydundersøkelse på Klinikk Hausken i Bergen. Der møtte hun blant annet gynekolog Kirsten Øvergaard Hope og sykepleier Synnøve Flotve. For selve egguthentingen og nedfrysing reiste hun til klinikken i Haugesund. På Klinikk Hausken i Haugesund fikk hun hjelp av gynekolog Arne Schwennicke, sykepleier Elise Amundsen og embryolog Shabana Sayed.

Faksimile avisartikkel
Artikkelen i BT Magasinet gir et godt innblikk i hvordan det kan oppleves å fryse ned eggene. Hver kvinne har sin historie, men det er en del praktiske ting og følelser som går igjen hos mange. Faksimile fra artikkel i Bergens Tidende.

Det er mange årsaker til at kvinner fryser egg.

Vi har mottatt mange henvendelser fra kvinner og par som ønsker sosial frysing. Klinikk Hausken forventer at etterspørselen blir større etter hvert som flere blir klar over tilbudet og hva det innebærer. Antjes historie som Bergens Tidende deler med leserene sine, viser at hver pasient har sin unike bakgrunn og årsak til å ta valget. Samtidig ser vi at det er en del ting som ofte går igjen. La oss se på noen av disse.

Årsak til eggfrys: kvinner er eldre når de får barn.

I løpet av de siste 20 årene i Norge har gjennomsnittsalderen til førstegangsfødene økt med 3 år. Nå er gjennomsalder cirka 30 år. Det betyr at førstegangsfødene er i den alderen da eggkvaliteten begynner å synke kraftig. Det er en av hovedårsakene til at vi ser et økende problem med par og single som ikke blir gravid. For stadig flere blir eggfrys en måte å kjøpe seg litt tid på. Det er først og fremst kvaliteten på eggene som avgjør hvor stor sjans man har for å bli gravid med eggfrys. Eggkvaliteten går ned etter hvert som man blir eldre. En frisk kvinnen under 35 år som fryser eggene sine, har 90% sjanse for å få minst ett barn dersom hun fryser 20 modne egg.

Årsak til eggfrys: kvinner og par tenker ikke på barn nummer to før det begynner å haste veldig.

Antjes historie er ganske typisk i den forstand at det gjelder barn nummer to. Er man i 20-årene tenker man kanskje ikke på at man har det travelt med å få barn. Så da blir man kanskje 30 før man begynner å vurdere det seriøst. Men samtidig med at man er kommet i 30-årene går eggkvaliteten ned og kvinnens naturlige fertilitet faller. Da blir sjansen for å bli gravid raskt mindre - mange føler de kjemper mot tiden. Som Antje forteller, måtte de store spørsmålene opp og frem ganske tidlig i et forhold eller dating. For Antje ble løsningen å kjøpe seg litt mer tid med eggfrys.

Årsak til eggfrys: mange kvinner føler at alt skal klaffe før de får barn.

I dag studerer vi lengre enn tidligere og for mange er det fokus på karriere deretter. Dette med barn kommer litt i bakgrunnen inntil man er sent i 20-årene eller runder tredve. Men selv da er det er jo mye som skal klaffe i form av partner, bosituasjon, helse og mye mer. Dette at gjennomsnittsalderen har økt tre år høres ikke så dramatisk ut, men når alt skal klaffe går ofte tiden. Og som vi vet, synker den naturlige fertiliteten til kvinner raskt etter de blir tredve år.

Årsak til eggfrys: ved sykdom eller behandling.

Kvinner som må gjennom behandling ved sykdom som kan medføre infertilitet, har hatt muligheten til å fryse ned egg i mange år. Dette tilbudet vil fortsette, og kanskje benytter enda flere kvinner tilbudet  etter hvert som det blir et økt fokus rundt emnet eggfrys.

Hva koster det å fryse ned egg hos Klinikk Hausken?

Per dags dato koster det 29 900 kroner å fryse ned egg hos Klinikk Hausken (inkludert ett års lagring). Se prislisten for enhver tid oppdatert pris. Tilbudet om eggfrys (sosial frysing) er for tiden kun tilgjengelig hos Klinikk Hausken i Haugesund, men tilbudet om nedfrysing av egg blir innen kort tid tilgjengelig på Hauskens klinikker i Oslo, Bergen og Stavanger. Inntil videre kan man ha forbehandling og ultralyd på den av avdelingene som er nærmest.

Faksimile avisartikkel
Antjes historie gir et ansikt til et tema som gjør mange litt usikre. Det er godt å lese om andre som er i samme situasjon og se at man ikke er alene om de samme spørsmålene. Faksimile fra artikkel i Bergens Tidende.

For mange kommer for sent til fertilitetsklinikken for eggfrys eller annen fertilitetsbehandling.

Mange kvinner og par kommer til fertilitetsklinikken for sent. Dette noe man hører ofte dersom man snakker med leger, sykepleiere og profesjonelle som arbeider daglig med fertilitet. Økende alder på førstegangsfødende kombinert med den naturlig fallende fertiliteten til kvinner i 30-årene, fører til at mange kjemper mot tiden og kanskje ikke får drømmen om barn oppfylt. Ikke vent for lenge - det er rådet mange fagfolk gjentar.

Planlegg i god tid med Fertilitetssjekken hos Klinikk Hausken.

For de fleste er eggfrys en avgjørelse som sitter langt inne. I artikkelen i Bergens Tidene råder Klinikk Hauskens Dr. Arne Schwennicke kvinner til å tenke på hvordan de kan kombinere barn og familie med karriere, framfor å ha karrieren som prioritet og tenke at familie ordner seg etterpå. Et annet godt råd er å være føre var og undersøke fertiliteten i god tid.

Hos Klinikk Hausken får både single og par tilbudet om å kartlegge sin fertilitetsstatus. Vi kaller det Fertilitetssjekken. Undersøkelsen er tilpasset kvinner, par og menn i ulike situasjoner. Den er også første punkt for de som ønsker å fryse egg. En Fertilitetssjekk gir deg oversikt over din fertilitet og den kan gjøre det lettere for deg å planlegge eller ganske enkelt være føre var.

Illustrasjon av Dr. Jon W. Hausken
Dr. Jon W. Hausken

Spesialist i gynekologi og obstetrikk.

Andre artikler

Gå til hovedside ikon rosa
Hjem
Finn dokument ikon rosa
Priser
Lokasjon ikon rosa
Klinikker
Dokument og penn ikon rosa
Time
Telefon bok ikon rosa
Telefon