Resultatene har bedret seg med 10%.

Byggeklosser i form av en trapp

Klinikk Hausken

January 25, 2012

Byggeklosser i form av en trapp

Klinikk Hausken er den eneste klinikken i Norge med ny teknologi når det gjelder utvelgelse av embryo. Vi kjøpte embryoscop i april 2011. Vi ser nå at resultatene er 10% høyere når en bruker embryoscopet får utvelgelse av embryo. Spesielt ser vi at timingen av celledelingen er viktig ! Vi får masse ny informasjon og har nå så stor database at vi kan på et tidlig tidspunkt plukke rett embryo for tilbakeføring.

Illustrasjon av Klinikk Hausken logo
Klinikk Hausken

Andre artikler

Gå til hovedside ikon rosa
Hjem
Finn dokument ikon rosa
Priser
Lokasjon ikon rosa
Klinikker
Dokument og penn ikon rosa
Time
Telefon bok ikon rosa
Telefon