Problemer med habituell abort? IVF kan hjelpe.

Illustrasjon av gravid kvinne som holder seg på magen

Dr. Jon W. Hausken

February 14, 2015

Illustrasjon av gravid kvinne som holder seg på magen

IVF gir gode resultater ved habituell abort.

Hva er habituell abort? Man blir gravid men svangerskapet stopper opp og ender med spontan abort. Hvis dette skjer 3 eller flere ganger etter hverandre uten å lykkes med å få barn, kalles denne tilstanden habituell abort. Dette er svært frustrerende. Man blir altså gravid og håpet tennes men så ender det hele med SA (spontan abort) eller MA (mer om missed abortion i et senere innlegg J)

Hva skyldes dette? Tidligere har man hevdet at dette nesten alltid skyldes kromosomfeil i embryoet. I dag vet vi at mange av disse abortene skyldes feil med implantasjonsprosessen. At det er noe galt med embryoets evne til å feste og utvikle seg, eller at slimhinnen i livmorhulen ikke viser optimal forhold for. Dette skyldes feil med / eller manglende proteinutrykk fra embryoets eller slimhinnens side.

Mange andre tilstander kan også påvirke embryoets evne til å feste seg. Spesielt immunsykdommer da disse gir en generell betennelsesreaksjon i kroppen som påvirker proteinuttrykk i livmorens slimhinne. Ugunstige hormonelle forhold kan også virke negativt.

Men abort kan selvfølgelig også skyldes at embryoet er kromosomalt galt! Kromosomfeil er dessverre ikke et sjeldent fenomen, og er økende med alder. Dette skyldes i all hovedsak at det oppstår feil i forbindelse med celledelingen, men kan også skyldes primære sjeldne kromsomtilstander hos foreldrene. Man undersøker derfor alltid foreldrene for disse.

Hvorfor IVF? Jo fordi at en ved et IVF forsøk får optimalisert alle prosesser involvert, inkludert forholdene rundt selve implantasjon. I tillegg har vi jo flere egg å velge mellom når man gjør IVF.

Embryoscope er siste nyvinning innen IVF. Her får man filmet embryoutviklingen. Dette gir masse informasjon om kvaliteten (normaliteten) av embryoet. Når celledeling skjer, tiden dette tar og også synkroniseringen av disse, gir oss en tidslinje (Timeline). Denne sikrer oss en bedre utvelgelse av det embryoet som skal tilbakeføres til livmorhulen (større sjanse for at embryoet er normalt)

Når man gjør IVF vet man når embryoet tilbakeføres og når implantasjonen skal skje. Man kan derfor mer målrettet sette inn tiltak for å bedre prosessene rundt festingen J

Ofte får pasienter med habituell abort beskjed om å bare prøve igjen og håpe på det beste fordi alle undersøkelser og blodprøver har vist normale funn!

Dette vil jeg hevde er et dårlig råd for denne pasientgruppen. Der er alltid en årsak når det skjer en abort. Det er ikke tilfeldig. Ofte er det noe galt med implantasjonen. IVF gir svært gode resultater i denne gruppen og bør anbefales. Vi her hos Klinikk Hausken har hjulpet mange.

Illustrasjon av Dr. Jon W. Hausken
Dr. Jon W. Hausken

Spesialist i gynekologi og obstetrikk.

Andre artikler

Gå til hovedside ikon rosa
Hjem
Finn dokument ikon rosa
Priser
Lokasjon ikon rosa
Klinikker
Dokument og penn ikon rosa
Time
Telefon bok ikon rosa
Telefon