Påvirker høy BMI resultatene ved IVF-behandling?

Ilustrert utsnitt av persons ben på en vekt

Klinikk Hausken

February 27, 2015

Ilustrert utsnitt av persons ben på en vekt

Det sies at overvekt påvirker sjansen for å oppnå graviditet etter IVF og videre at sjansen er stor for at en eventuell graviditet vil ende med abort. I tillegg hevdes det at svangerskapet innebærer stor risiko for mor og barn. Men stemmer dette?

Mange klinikker tilbyr ikke behandling til kvinner med BMI over 30.

De aller fleste som er overvektige blir spontant gravid og har helt normale svangerskap. Man ser heller ikke at overvekt gir redusert sædkvalitet hos menn. Økt vekt gir imidlertid større sannsynlighet for å utvikle PCOS. Dette er en tilstand hvor modningen av egg påvirkes, og dermed uteblir eggløsningen. PCOS er den mest vanlige årsaken til uteblitt graviditet hos kvinner. Heldigvis er denne tilstanden en av de enklere å kunne behandle.

Klinikk Hausken analyserer alle faktorer som kan ha en påvirkning av resultatet forløpende. Når det gjelder vekt så er det kun de med svært lav BMI som viser en redusert sjanse for å lykkes med IVF-behandling. Tallene viser at graviditetssjansen faktisk stiger med økende BMI. Man ser heller ikke noe økt abortfare.

Hva med svangerskapene? De aller fleste har normale svangerskap og fødsler, men man ser en økt forekomst av svangerskap indusert diabetes.

Klinikk Hausken har derfor ikke noe generell BMI-grense for å tilby IVF-behandling. Vi tror ikke på grenser! Hos oss for alle en individuell vurdering og sammen med paret finner vi den beste løsningen.

Dette betyr ikke at den generelle økningen av overvekt man ser i samfunnet er uten problemer. Det er viktig å sette inn tiltak for å bekjempe denne utviklingen. Men å sette grenser for å hjelpe kvinner som ikke blir gravide på grunn av overvekt er ikke veien å gå.

Illustrasjon av Klinikk Hausken logo
Klinikk Hausken

Andre artikler

Gå til hovedside ikon rosa
Hjem
Finn dokument ikon rosa
Priser
Lokasjon ikon rosa
Klinikker
Dokument og penn ikon rosa
Time
Telefon bok ikon rosa
Telefon