Flere fødte barn med EmbryoScope.

Kvinnelig embryolog ser i mikroskop

Klinikk Hausken

April 29, 2014

Kvinnelig embryolog ser i mikroskop

Grunnen til at vi investerte i EmbryoScope™ var for å velge ut bedre embryo for parene våre, og det gjør vi!

Klinikk Hausken var den første klinikken i Norge som tok i bruk EmbryoScope™ og var også tidlig ute på verdensbasis til å bruke dette i standard klinisk bruk. Fra vi installerte den første maskinen sommeren 2011 har vi sett at dette har vært til nytte, og siden 2012 har bortimot alle embryo blitt dyrket i et EmbryoScope™. Nå er fødselstallene fra 2012 klare, og det betyr at vi kan måle hvor stor effekt vi har fått ved å bruke dette som standard. Og effekten er stor!

Sammenlignet med tidsrommet før vi begynte å bruke EmbryoScope™ har vi økt antallet fødte barn per tilbakeførte embryo med rel. 24 %.

Dette viser at beslutningen med å satse på EmbryoScope™ var riktig, og at mange par har fått oppfylt barnedrømmen på grunn av dette.

Illustrasjon av Klinikk Hausken logo
Klinikk Hausken

Andre artikler

Gå til hovedside ikon rosa
Hjem
Finn dokument ikon rosa
Priser
Lokasjon ikon rosa
Klinikker
Dokument og penn ikon rosa
Time
Telefon bok ikon rosa
Telefon