EmbryoScope ved Klinikk Hausken: leder i avansert embryoutvikling

Digital illustrasjon av celler

Klinikk Hausken

August 27, 2012

Digital illustrasjon av celler

Klinikk Hausken har nå høstet over ett års erfaring i bruk av EmbryoScope™, og er fremdeles den eneste klinikken i Norge med dette utstyret. EmbryoScope™ er en kombinert inkubator, kamera og datamaskin, noe som betyr at embryoene ligger uforstyrret i inkubatoren samtidig som vi får mye ekstra informasjon om utviklingen til embryoene. I stedet for 3-4 observasjonstidspunkt ved bruk av en vanlig inkubator, får vi nå et bilde av embryoet hvert 20. minutt. Ikke bare får embryoene utvikle seg med minst mulig stress, men vi får også muligheten til å følge nøyere med på embryoutviklingen.

Tanken bak bruken av EmbryoScope™ er at dess mindre stress embryoet utsettes for, dess bedre mulighet har det for å utvikle seg; samtidig som at mer informasjon om embryoutviklingen gjør at man kan velge det beste. Resultatene våre viser at dette fungerer, og Klinikk Hausken investerte derfor i enda et EmbryoScope™ i februar. Dette gir oss nemlig muligheten til å tilby denne behandlingen til nesten alle parene våre.
Ved å gå igjennom informasjonen vi har fått fra EmbryoScopet i løpet av dette året, har vi også utviklet en egen timeline om utviklingen som brukes i tillegg til å se på hvordan embryoene ser ut. Denne er vi trygge på at kommer til å bidra til at våre allerede gode resultater blir enda bedre i fremtiden.

Illustrasjon av Klinikk Hausken logo
Klinikk Hausken

Andre artikler

Gå til hovedside ikon rosa
Hjem
Finn dokument ikon rosa
Priser
Lokasjon ikon rosa
Klinikker
Dokument og penn ikon rosa
Time
Telefon bok ikon rosa
Telefon