Eggdonasjon – ønsker du å donere egg?

Illustrasjon av ung tankefull kvinne på kafé

Dr. Jon W. Hausken

March 3, 2021

Illustrasjon av ung tankefull kvinne på kafé

Nå nærmer det seg oppstart eggdonasjon. Arbeidet med forskriftene er ferdig og nå gjenstår bare høringsprosessen.

Dette blir veldig spennende og vi gleder oss til å starte opp. Vi har fått godkjenning for eggbank i Oslo og Haugesund. Pasienter fra Vestlandet vil donere egg i Haugesund og det samme gjelder de parene som trenger eggdonasjon for å endelig lykkes med å bli foreldre.

Hvorfor har vi etablert eggdonasjon kun i Oslo og Haugesund?

Det handler om kvalitet. Vi har investert i nytt utstyr i Oslo og Haugesund for nettopp denne aktiviteten. I tillegg så har vi valgt 2 meget erfarne embryologer for å gjøre jobben. Vitrifisering av egg, overlevelse og graviditeter er helt avhengig av at de som mestrer teknikken best også gjør jobben.

Vi er allerede i gang med å lagre egg for kvinner som ser for seg fremtidig bruk, altså eggfrys. Les mer om eggfrys her >>
Mange ønsker å hjelpe.

Vi har mange par som venter på eggdonasjon. Det betyr at arbeidet med å rekruttere kvinner som ønsker å hjelpe andre par starter på nyåret. Mange av er dere som allerede har tatt kontakt og sagt at de ønsker å hjelpe disse parene. Til dere som allerede har vist interesse vil bli invitert inn på nyåret for veiledning og plan for hvordan dette skal foregå. Dere må også gjennom en screening prosess for å bli godkjent som donor.

For eggdonasjon så må kvinnen gjennomføre hormonstimulering og egguttak som et vanlig IVF forsøk. Kostnadene dekkes selvfølgelig fult ut og i tillegg så får man utbetalt en kompensasjon.

En kvinne kan donere opptil 3 ganger. Eggene kan kun brukes i inntil 6 familier. Oftere vil det kun være en eller to familier som blir aktuelt. Dette fordi det ofte krever mange egg for å oppnå en graviditet. En kan til enhver tid omgjøre beslutningen og få destruert eggene. De eggene som allerede er befruktet kan man ikke omgjøre. Mer informasjon vil bli sendt ut fortløpende.

Det er flere måter å gjennomføre eggdonasjon på:

  1. Man kan synkroniser den som donerer og den som mottar. Kvinnen som donerer egg, gjør stimulering og egguttak som et vanlig IVF forsøk. Eggene befruktes med partners sæd (mottager av eggdonasjon) og så gjøre man transfer av ferskt embryo til kvinnen (mottager av eggdonasjon)
  2. Man gjør det samme som nevnt ovenfor i fht. kvinnen som donerer egg, men en synkroniserer ikke behandlingen med den som skal motta. I stedet for fersk transfer fryses embryoene ned. Kvinnen som skal motta planlegger så et fryseforsøk og timer slimhinnen inn mot tin og tilbakeføring av embryo.
  3. Tredje metode som blir godkjent er at man rekrutterer kvinner som ønsker å hjelpe. De må gjennomgå stimulering og egguttak. Disse eggene fryses ned. Slik kan man bygge opp en eggbank over tid. Dette er kanskje den beste løsningen på sikt, men tar også lengst tid. Man kan ikke tilby eggdonasjon før man har bygget en eggbank.

Vi skal forsøke å etablere tilbudet så snart vi kan og har allerede satt sammen en dedikert eggdonasjonsgruppe som jobber mot å etablere et godt behandlingstilbud i henhold til forskriftene. Vi vil oppdatere nettsidene med bestillingsmuligheter så snart disse faktorene er på plass.

Illustrasjon av Dr. Jon W. Hausken
Dr. Jon W. Hausken

Spesialist i gynekologi og obstetrikk.

Andre artikler

Gå til hovedside ikon rosa
Hjem
Finn dokument ikon rosa
Priser
Lokasjon ikon rosa
Klinikker
Dokument og penn ikon rosa
Time
Telefon bok ikon rosa
Telefon