Eggdonasjon, hva er problemet?

Kvinne får tatt ultralyd mens partner holder henne i hånden

Dr. Jon W. Hausken

March 31, 2015

Kvinne får tatt ultralyd mens partner holder henne i hånden

Vi på klinikk Hausken sier JA til eggdonasjon! Hvis samfunnet godtar sæddonasjon må vi også si ja til eggdonasjon. Jeg kan ikke se noen prinsipiell forskjell på dette. Hvis en mener at eggdonasjon er noe annet enn sæddonasjon så betyr det at far ikke er like viktig som mor.

Hva er problemet? Det blir hevdet at det er mye enklere å gi sæd enn egg. Det er ikke sant. Det som er vanskelig med å donere er prosessen i forkant. Det å bestemme seg for om en ønsker å donere for å hjelpe andre. Tenke gjennom hvilke konsekvenser dette har for paret som mottar, barnet som fødes, seg selv og sine omgivelser. Fremtidige konsekvenser i et mulig møte med barnet når/hvis dette tar kontakt. Hvordan forholde seg til dette med egen familie og barn? Disse grunnleggende verdivalg vil være de samme for en mann som en for en kvinne.

Ja kvinnen må gjennom en hormon kur, Ja hun må gjennom et egguttak. So what? Dette er en enkel standardisert prosess og er ingenting satt opp mot det vanskelige valget om å velge å donere egne egg/sæd til hjelp for andre par.

Det som ER vanskelig er å lage en fornuftig plan for gjennomføring. Hvem skal få tilbud om eggdonasjon? Det er først og fremst kvinner som har nådd en alder hvor eggkvaliteten er på hell som har behov for eggdonasjon. Hvilken aldersgrense skal vi sette? Må vi ikke akseptere at den biologiske klokken har satt foten ned? Eggdonasjon skiller seg her fra sæddonasjon og utfordrer våre etiske normer. Sæddonasjon er et alternativ for menn som har svært redusert og eller ingen sædproduksjon. Dette oppdages ofte tidlig og man kommer derfor ikke i samme aldersskvis som ved eggdonasjon.

Par som velger eggdonasjon reiser i dag til utlandet og får behandling. De har som oftest vært gjennom en lang prosess før en tar et slikt valg. Årevis med utredninger og assistert befruktning, håp og skuffelser. Valget har modnet seg over tid og er i høyeste grad vel gjennomtenkt. De vordene foreldre har tatt et reflektert valg og har mye kjærlighet å gi. Norge kan velge å forby eggdonasjon, men tilbudet/aktiviteten forsvinner jo ikke for det! Det vil være mye bedre at Norge sier JA og dermed ha innflytelse på reguleringen av denne aktiviteten. Lager et tilbud om eggdonasjon med ikke anonym giver som samfunnet kan akseptere og synes fornuftig.

Eggdonasjon er på mange måter bedre enn sæddonasjon for paret! Kvinnen får graviditeten og fødselen og far er den biologiske faren, samtidig så påvirker kvinnen hvilke gener som uttrykkes gjennom svangerskapet og har dermed også et genetisk forhold til barnet. Ved sæddonasjon får kvinnen alt dette men her står mannen litt ved siden og er «heller ikke» genetisk involvert.

Debatten raser. Bioteknologirådet har i sin innstilling anbefalt JA til eggdonasjon. Det betyr ikke at forslaget vedtas. Man kan mene hva man vil og der er argumenter både for og imot. MEN, at de aller fleste land godtar eggdonasjon på lik linje som sæddonasjon. Det betyr ikke at forslaget vedtas. Man kan mene hva man vil og der er argumenter både for og imot. MEN, at de aller fleste land godtar eggdonasjon på lik linje som sæddonasjon må veie tungt. Vi hilser eggdonasjon velkommen og tror dette blir en god løsning både for parene men ikke minst viktig; barna.

Illustrasjon av Dr. Jon W. Hausken
Dr. Jon W. Hausken

Spesialist i gynekologi og obstetrikk.

Andre artikler

Gå til hovedside ikon rosa
Hjem
Finn dokument ikon rosa
Priser
Lokasjon ikon rosa
Klinikker
Dokument og penn ikon rosa
Time
Telefon bok ikon rosa
Telefon