Klinikk Hausken har stort fokus på forbedring. Vi har satt oss ambisiøse mål om å levere de beste resultater. Vi jobber metodisk for å oppnå dette. Klinikk Hausken har en stor database og alle typer tiltak evalueres og sammenlignes på hva som gir positive effekter. Vi er åpne for ny viten og ny metodikk. Nye behandlinger evalueres på teori og publikasjoner. Nye fornuftige ideer implementeres raskt i klinikken og evalueres på effekt.

Eksempler på dette er timelapse teknologi. Avansert utstyr som filmer embryoutvikling. Vi var først i Norge med denne type teknologi og ligger helt i front når det gjelder forståelse av denne nye informasjonsstrømmen. Våre medarbeidere er i den forbindelse inviterte foredragsholdere på internasjonale kongresser, og også medforfattere på vitenskapelige artikler om betydningen av embryoets utvikling for å forstå hvilke som er normale.

Portrett mannlig lege og gynekolog

Time-lapse technology (TLT).

Time-lapse teknologi er den viktigste nyvinning innen assistert befruktning.

For å selektere det beste embryoet for tilbakeføring ved IVF-behandling er det viktig med mest mulig informasjon om embryoets utviklingspotensiale. Tidligere ble dette gjort med mikroskopi hvor man vurderte antall celler og form. Viktigere er imidlertid å se når hendelsene (celledeling) skjer, og hvor lang tid cellene bruker på dette.

Time-lapse inkubatorer tar bilder av hvert embryo hvert tiende minutt. Dette betyr at vi får vurdert cellenes aktivitet gjennom hele døgnet. Vi får mye mer informasjon om embryoets potensiale for normal utvikling og dermed øker sjansen for at rett embryo velges for tilbakeføring.

Klinikk Hausken var den første klinikken i Norge som anskaffet seg denne nye teknologien.

Vi har denne teknologien på alle våre klinikker. Dette betyr at alle embryo ligger i disse moderne rugekassene, og er den eneste klinikken i Norge som rutinemessig kan tilby alle pasienter dette.

Første time-lapse inkubator (EmbryoScope) ble kjøpt i 2011. Vi har nå stor erfaring med å tolke denne nye informasjonen og har lært masse om normal og ikke normal embryoutvikling. Tallene viser at bruken av time-lapse teknologi har økt antall fødte barn per tilbakeført embryo med hele 24%.

XXI Nordic Fertility Society Meeting Helsinki 2012

A morphokinetic timeline applicable to all embryos from all patients groups.

Klinikk Hausken presenterer som den første i verden en tidslinje for celleutvikling som indikerer suksess eller ikke hos pasienter som gjennomgår IVF behandling.

XXII Nordic Fertility Society Meeting Haugesund 2014

Nucleation errors and cleavage irregularities during human embryo development.

Klinikk Hausken presenterer data på irregulær og avvikende celledeling som en nærmest normalitet ved vanlig utvikling og reparasjonsmekanismer.

XXII Nordic Fertility Society Meeting Haugesund 2014

Possibilities and limitations of data.

Hvordan resultater fra assistert befruktning kan misbrukes.

Article i Reproductive BioMedicine mai 2014 + ESHRE 2014

Limitations of a time-lapse blastocyst prediction model: a large multicentre outcome analysis.

Shabana Sayed, labsjef i Klinikk Hausken, er en av de fremste innen embryologi og sitter sentralt i flere faggrupper som utvikler timelapse teknologi.

IVF follow-up study 2015

En stor prospektiv studie som viser prognosen for å lykkes ved videre IVF behandling til tross for flere negative forsøk i det offentlige. Studien har gått over flere år og publiseres i 2014/15. Resultatene viser at en til tross for 3 eller flere negative forsøk har > 60% sjanse for å lykkes hvis en skifter klinikk.

Create study 2014

En multisenter prospektiv observasjonstudie av coriofollitropin alfa (Elonva) vs standardbehandling.

Studien er verdensomspennende og legger fokus på fysisk, psykisk og økonomisk belastning i forbindelse med IVF behandling.

ASRM Meeting in Boston USA 2013

A Model to Calculate Embryo Viability and Female Receptivity.

Egen utviklet modell for å regne ut det relative bidraget til implantasjon fra embryo og endometriet (slimhinnen).

Proposed guidelines for time-lapse monitoring 2015

Ny artikkel planlagt hvor de ledende aktører innen timelapse teknologi skal forsøke å utvikle felles forståelse og tolkning av embryoets kapasitet til å implantere og utvikle seg til et foster.

XXIX ESHRE Meeting in Munchen 2014

Ovarian response prediction in controlled ovarian stimulation with 150 μg corifollitropin alfa in a GnRH-antagonist protocol.

Studien har undersøkt, hvordan en kan forutse resultat av en hormonstimulering for assistert befruktning. Det er to parameter, som er av betydning med hensyn til forventet stimuleringsresultat. Den ene (AFC) måles med hjelp av en ultralydundersøkelse, den andre er en blodprøve (AMH).

Norsk Multisenter Studie

Oppfølging av barn født etter behandling av par hvor spermiene er hentet direkte fra testikkel 2013.

Norsk multisenter studie publisert i 2013. Klinikk Hausken var en stor bidragsyter.

Jon Hausken sitter i PGD Nemda

PGD nemda vurderer og avgjør hvilke par som skal kunne få utført preimplantasjons diagnostikk av embryoet før tilbakeføring. Typiske diagnoser er alvorlige arvelige sykdommer.

Torolf Holst-Larsen sitter i Bioteknologinemda

Bioteknologinemda er helsemyndighetenes organ for å bestemme hvordan assistert befruktning skal utformes i Norge.

Ung ansatt på IVF-klinikk

Bestill din time her.

Vi hjelper deg med å finne en time. Gi oss gjerne 2-3 tidspunkter som passer deg best.

Person og lokalisasjon ikon rosa

Velg den klinikken som er nærmest deg.

Pasient ikon rosa

Fertilitetssjekken gir deg svarene du trenger.

Dokument og profil ikon rosa

Du trenger ikke henvisning for å bestille time hos oss.

Pasient og spørsmål ikon rosa

Har du spørsmål? Vi svarer deg så raskt vi kan.

ID og dokument ikon rosa

Timebestilling & spørsmål

Bestill time hos oss med dette skjemaet. Vanligvis for du time uten ventetid. Send oss gjerne spørsmål dersom det er noe du lurer på.

ID og sikkerhet ikon rosa

Dine detaljer er trygge

Informasjonen du sender til oss via dette skjemaet behandles på en sikker måte. Sensitive personopplysninger og data blir kryptert i henhold til strenge krav for helsesektoren. Ingen uvedkommende kan se detaljene dine.

Våre leger

Gå til hovedside ikon rosa
Hjem
Finn dokument ikon rosa
Priser
Lokasjon ikon rosa
Klinikker
Dokument og penn ikon rosa
Time
Telefon bok ikon rosa
Telefon