“Våre 4 klinikker har gynekologer med lang erfaring.”

URINLEKKASJE (INKONTINENS)

Hva er urinlekkasje (inkontinens)?

Urinlekkasje, eller urininkontinens som det også kalles, defineres som enhver følelse av lekkasje. Mange kvinner rammes i løpet av livet. I en norsk studie anga ¼ av de spurte kvinnene lekkasje i en eller annen form.

 

Stressinkontinens

Den vanligste formen for lekkasje kalles stressinkontinens. Da lekker det urin ved anstrengelse eller fysisk aktivitet, eller ved nys eller hoste. 50% av de som har urinlekkasje har denne formen for lekkasje. Den skyldes oftest en svekkelse i festet av fremre skjedevegg med urinrør i forhold til bekkenveggen og skade av nerven som forsyner musklene i bekkenbunnen og urinrøret. Hvis man er gammel, overvektig, har født mange barn, fått fjernet livmoren og har en mor med urinlekkasje, har man økt risiko for å få denne type lekkasje.

 

Behandlingen er i noen tilfeller bleier som kan refunderes på blå resept. Vektreduksjon og lokal østrogenbehandling (hos eldre) kan være tilstrekkelig i noen tilfeller. Bekkenbunnstrening ledet av fysioterapeut samt enkelte mekaniske innretninger (for eksempel Contrelle) kan ha effekt.

 

De som ikke når målet med denne type behandling kan henvises til kirurgisk behandling (Retropubisk tensjonfri vaginal tape, TVT og obturatorslynger TOT). Denne type kirurgi har vist gode langtidsresultater.

 

Urgency urininkontinens

En annen type lekkasje kalles «Urgency urininkontinens». De som har dette får en hurtig innsettende uimotståelig trang til å late vannet. Ofte når de ikke frem til toalettet før det er for sent. Det kan være sosialt invalidiserende i og med at man alltid må ha et toalett tilgjengelig.

 

Årsaken er delvis ukjent, men det har sannsynligvis å gjøre med hjernens tolkning av signaler fra urinblære og lukkemuskel. Dette gir en ufrivillig vannlatingsrefleks som kan trigges når blæren fylles opp eller ved bevegelse.

 

Økende alder, fedme og arv er kjente risikofaktorer for å utvikle tilstanden.

 

Behandlingen er blæretrening og eventuelt medikamenter. Disse medikamentene (Muskarinreseptor antagonister) er effektive, men har en del bivirkninger. Den vanligste bivirkningen som gjør at pasienten slutter med medisinen er munntørrhet, spesielt om natten når man sover. Andre bivirkninger er forstoppelse, synsproblemer, vanskeligheter med å late vannet og tretthet.

 

Blandings urininkontinens

Ofte foreligger en «Blandings urininkontinens». Den omfatter elementer fra både stressinkontinens og urgency inkontinens. Tilstanden behandles som både stress og urgency urininkontinens.

 

Urinlekkasje er en plagsom tilstand. De fleste kan hjelpes. Utredning og behandling er et samarbeid mellom pasient, fastlege, gynekolog, uroterapeut og fysioterapeut.

BESTILL TIME

Du trenger ingen henvisning for å bestille time hos oss.

testimonial

– Kundeerfaringer –

 

“Veldig fornøyd med min nye gynekolog. Fikk time neste dag. Ekstra pluss med så fine nye lokaler på Lysaker Torg.”

 

Cathrine fra Oslo

Hva er urinlekkasje (inkontinens)?

Urinlekkasje, eller urininkontinens som det også kalles, defineres som enhver følelse av lekkasje. Mange kvinner rammes i løpet av livet. I en norsk studie anga ¼ av de spurte kvinnene lekkasje i en eller annen form.

 

Stressinkontinens

Den vanligste formen for lekkasje kalles stressinkontinens. Da lekker det urin ved anstrengelse eller fysisk aktivitet, eller ved nys eller hoste. 50% av de som har urinlekkasje har denne formen for lekkasje. Den skyldes oftest en svekkelse i festet av fremre skjedevegg med urinrør i forhold til bekkenveggen og skade av nerven som forsyner musklene i bekkenbunnen og urinrøret. Hvis man er gammel, overvektig, har født mange barn, fått fjernet livmoren og har en mor med urinlekkasje, har man økt risiko for å få denne type lekkasje.

 

Behandlingen er i noen tilfeller bleier som kan refunderes på blå resept. Vektreduksjon og lokal østrogenbehandling (hos eldre) kan være tilstrekkelig i noen tilfeller. Bekkenbunnstrening ledet av fysioterapeut samt enkelte mekaniske innretninger (for eksempel Contrelle) kan ha effekt.

 

De som ikke når målet med denne type behandling kan henvises til kirurgisk behandling (Retropubisk tensjonfri vaginal tape, TVT og obturatorslynger TOT). Denne type kirurgi har vist gode langtidsresultater.

 

Urgency urininkontinens

En annen type lekkasje kalles «Urgency urininkontinens». De som har dette får en hurtig innsettende uimotståelig trang til å late vannet. Ofte når de ikke frem til toalettet før det er for sent. Det kan være sosialt invalidiserende i og med at man alltid må ha et toalett tilgjengelig.

 

Årsaken er delvis ukjent, men det har sannsynligvis å gjøre med hjernens tolkning av signaler fra urinblære og lukkemuskel. Dette gir en ufrivillig vannlatingsrefleks som kan trigges når blæren fylles opp eller ved bevegelse.

 

Økende alder, fedme og arv er kjente risikofaktorer for å utvikle tilstanden.

 

Behandlingen er blæretrening og eventuelt medikamenter. Disse medikamentene (Muskarinreseptor antagonister) er effektive, men har en del bivirkninger. Den vanligste bivirkningen som gjør at pasienten slutter med medisinen er munntørrhet, spesielt om natten når man sover. Andre bivirkninger er forstoppelse, synsproblemer, vanskeligheter med å late vannet og tretthet.

 

Blandings urininkontinens

Ofte foreligger en «Blandings urininkontinens». Den omfatter elementer fra både stressinkontinens og urgency inkontinens. Tilstanden behandles som både stress og urgency urininkontinens.

 

Urinlekkasje er en plagsom tilstand. De fleste kan hjelpes. Utredning og behandling er et samarbeid mellom pasient, fastlege, gynekolog, uroterapeut og fysioterapeut.

BESTILL TIME

Du trenger ingen henvisning for å bestille time hos oss.

testimonial

– Kundeerfaringer –

 

“Veldig fornøyd med min nye gynekolog. Fikk time neste dag. Ekstra pluss med så fine nye lokaler på Lysaker Torg.”

 

Cathrine fra Oslo

Hva er urinlekkasje (inkontinens)?

Urinlekkasje, eller urininkontinens som det også kalles, defineres som enhver følelse av lekkasje. Mange kvinner rammes i løpet av livet. I en norsk studie anga ¼ av de spurte kvinnene lekkasje i en eller annen form.

 

Stressinkontinens

Den vanligste formen for lekkasje kalles stressinkontinens. Da lekker det urin ved anstrengelse eller fysisk aktivitet, eller ved nys eller hoste. 50% av de som har urinlekkasje har denne formen for lekkasje. Den skyldes oftest en svekkelse i festet av fremre skjedevegg med urinrør i forhold til bekkenveggen og skade av nerven som forsyner musklene i bekkenbunnen og urinrøret. Hvis man er gammel, overvektig, har født mange barn, fått fjernet livmoren og har en mor med urinlekkasje, har man økt risiko for å få denne type lekkasje.

 

Behandlingen er i noen tilfeller bleier som kan refunderes på blå resept. Vektreduksjon og lokal østrogenbehandling (hos eldre) kan være tilstrekkelig i noen tilfeller. Bekkenbunnstrening ledet av fysioterapeut samt enkelte mekaniske innretninger (for eksempel Contrelle) kan ha effekt.

 

De som ikke når målet med denne type behandling kan henvises til kirurgisk behandling (Retropubisk tensjonfri vaginal tape, TVT og obturatorslynger TOT). Denne type kirurgi har vist gode langtidsresultater.

 

Urgency urininkontinens

En annen type lekkasje kalles «Urgency urininkontinens». De som har dette får en hurtig innsettende uimotståelig trang til å late vannet. Ofte når de ikke frem til toalettet før det er for sent. Det kan være sosialt invalidiserende i og med at man alltid må ha et toalett tilgjengelig.

 

Årsaken er delvis ukjent, men det har sannsynligvis å gjøre med hjernens tolkning av signaler fra urinblære og lukkemuskel. Dette gir en ufrivillig vannlatingsrefleks som kan trigges når blæren fylles opp eller ved bevegelse.

 

Økende alder, fedme og arv er kjente risikofaktorer for å utvikle tilstanden.

 

Behandlingen er blæretrening og eventuelt medikamenter. Disse medikamentene (Muskarinreseptor antagonister) er effektive, men har en del bivirkninger. Den vanligste bivirkningen som gjør at pasienten slutter med medisinen er munntørrhet, spesielt om natten når man sover. Andre bivirkninger er forstoppelse, synsproblemer, vanskeligheter med å late vannet og tretthet.

 

Blandings urininkontinens

Ofte foreligger en «Blandings urininkontinens». Den omfatter elementer fra både stressinkontinens og urgency inkontinens. Tilstanden behandles som både stress og urgency urininkontinens.

 

Urinlekkasje er en plagsom tilstand. De fleste kan hjelpes. Utredning og behandling er et samarbeid mellom pasient, fastlege, gynekolog, uroterapeut og fysioterapeut.

BESTILL TIME

Du trenger ingen henvisning for å bestille time hos oss.

testimonial

– Kundeerfaringer –

 

“Veldig fornøyd med min nye gynekolog. Fikk time neste dag. Ekstra pluss med så fine nye lokaler på Lysaker Torg.”

 

Cathrine fra Oslo

GYNEKOLOGER I OSLO, BERGEN, HAUGESUND OG STAVANGER

Vi har dyktige gynekologer med lang erfaring. Vi gjør de aller fleste gynekologiske undersøkelser og undersøkelser for gravide. Klinikkene våre finner du i Oslo, Bergen, Stavanger og Haugesund.

BESTILL TIME HOS GYNEKOLOG

Bestill en time hos oss her. Vi tar imot timebestillinger fra både nye og eksisterende kunder.

Er du ny kunde og ønsker en uforpliktende prat så kan du ringe oss på telefon 52 70 21 70.

Informasjonen du sender oss i dette skjemaet kan ikke leses av andre og blir kryptert i henhold til strenge krav tilpasset helsesektoren. Vi anbefaler ikke at du sender oss sensitive opplysninger direkte i e-post eller chat.