Ny studie

Klinikk Hausken deltar i en ny internasjonal prospektiv multisenterstudie som ledes av Prof. Griesinger v/universitetet i Luebeck.

Studien undersøker forskjell i hvordan eggstokkene reagerer på en gitt hormonstimulering. Når en gir den samme hormonstimulering til forskjellige kvinner, så er det stor variasjon i antall egg som en tar ut ved egguttak. Mange faktorer kan påvirke resultatet: Kvinnens alder (både kalendarisk og biologisk), PCOS, livsstilsfaktorer, genetiske faktorer, etc.

Spesielt genetiske variasjoner er dog lite undersøkt så langt. Med denne undersøkelsen vil vi studere i hvorvidt genetiske forskjell av hormonreseptorer påvirker stimuleringsresultatet.

Resultatet av denne studien vil evt. hjelpe oss å optimalisere hormonstimuleringen i fremtiden. Vi ønsker alle par som er villig til å delta hjertelig velkommen!

Først i Norge

Klinikk Hausken har gått til innkjøp av embryoskop!

Vi er den første klinikken i Norge som tar denne nye teknikken i bruk.

Dette gjør at vi får en kontinuerlig overvåkning av embryoutvikling (der tas bilder hvert 20 minutt).  En annen fordel er at vi ikke trenger å flytte embryoene ut av inkubator.  Dette gir dermed mindre stress for embryoene og dermed bedre overlevelse/utvikling.

Ved ET (innsetting) har vi nå hele embryoets historikk og vil lettere kunne velge det embryoet som har størst kapasitet for implantasjon (fester seg i livmorhulen)

Prøve enda en gang?

Hvordan går det med de parene som har hatt sine forsøk i det offentlige uten å lykkes?

Er det noe vits i å prøve videre? Vi har registrert alle par som har hatt 3 eller flere forsøk uten å lykkes (fra andre klinikker). De foreløpige tallene viser at halvparten av disse parene får barn hvis de går på en ny runde hos oss.

Det vil alltid være lurt å ta en ny gjennomgang ved en annen klinikk hvis det ikke har lykkes tidligere. Ofte dukker det opp nye ting som ikke har vært vektlagt tidligere. Bare ring 52702170 så finner vi en time som passer for deg.

Klinikk Hausken vokser!

I år 2010 ble det utført 522 IVF / ICSI behandlinger, 104 FER (fryseforsøk) og 46 AIH (insemineringer)

I følge Helsedirektoratets registrering over virksomheter (siste reg. 2008) som utfører assistert befruktning var Klinikk hausken det største private foretaket i Norge.

Klinikk Hausken har etablert seg som en stor og populær IVF klinikk. Vi får pasienter fra hele landet.

Klinikk Hausken og forskning

Fra 2008 starter vi en studie som skal se på sannsynligheten for å lykkes med å få barn etter å ha hatt 3 eller flere negative forsøk ved andre klinikker. Våre foreløpige tall viser at halvparten av disse vil lykkes hvis de går på en ny runde her hos oss.

Studien vil gå over 2 år og er et samarbeid med Serono Norge. Vi tar sikte på å publisere resultatene fra denne studien i Human Reproduktion. Der har vært studier publisert tidligere som har sett på sannsynligheten for å få barn på 3 eller 4 forsøk. Denne studien tar altså sikte på hvordan det går med de parene som ikke har lykkes tidligere men likevel går på en ny runde. Studien blir den første i sitt slag. Resultatene fra denne vil være svært viktig når vi skal forsøke å gi råd til de pasienter som tar kontakt. Er det noen vits i å prøve videre eller er det på tide å gi seg?