UK leder an

Tirsdag 3. februar kom nyheten om at underhuset i Storbritannia vedtok å legalisere en ny type behandling som gjør at man kan forhindre utviklingen av Mitokondriesykdommer!

Hva er Mitokondriesykdommer? Dette er til dels svært alvorlige sykdommer og som ofte gir symptomer fra fødsel av. Sykdommen overføres fra mor til barn og skyldes defekte gen tilhørende mitokondriene. Mor trenger ikke selv være syk fordi antall mitokondrier som vil uttrykke feil gener vil variere fra individ til individ. Ofte så kommer et sykt barn helt uventet.

Hva er mitokondrier? Dette er egne celleorganeller og finnes i alle celler (i varierende antall). Disse står for cellens ATP produksjon (energi) og er altså helt essensiell for normal cellefunksjon.

En celle består av en cellekjerne hvor en finner DNA (kromosomer med mange gener). Dette DNAet inneholder oppskriften på alle kroppens proteiner og er dermed bestemmende for alle våre egenskaper og hvordan vi ser ut. Rundt kjernen ligger organellene som iverksetter produksjon og livsløp for cellen, bla også mitokondriene som forsyner cellen med energi.

Hva er den nye metoden? Paret må gjennom vanlig IVF behandling + at man trenger en frisk kvinne som «donor» (hun må også gjennomgå stimulering og egg uthenting). Når eggene er hentet ut fjerner man kjernen fra «de syke eggene» og bytter disse inn i eggene fra den friske donoren. Deretter vanlig befruktning m mannens sæd, embryoutvikling og tilbakeføring av et friskt embryo.

Hva har skjedd? Man har fått et friskt egg fra en annen kvinne men fjernet kjernen og satt inn kjernen til kvinnen som har egg m mitokondriefeil. Siden det er DNAet som bestemmer all egenskaper så blir dette egget normalt og genetisk lik moren (som hadde feil i utgangspunktet)

Fantastisk! Her ser vi hvordan moderne bioteknologi og assistert befruktning kan gjøre en forskjell. Dette er et stort fremskritt og jeg håper inderlig at Norske myndigheter følger opp!

“Chlamydia! Hjelp!!” Men er det egentlig så farlig?

Vi vet at Chlamydia infeksjon kan gi underlivsinfeksjon som resulterer i nedsatt egglederfunksjonen, og at det igjen kan medføre problemer med å bli gravid!

Hva skjer? Chlamydia infeksjon gir en betennelse som kan ødelegge flimmerhårene i egglederen eller enda verre sammenvoksinger som ødelegger den naturlige motoriske bevegelsen av egglederen. Begge disse funksjoner må fungere for at egget eller et befruktet egg skal transporteres til livmorhulen. Chlamydia infeksjon kan altså føre til vansker med å bli gravid grunnet redusert eller ødelagt egglederfunksjon, ofte kalt «tette eggleder»

Pressen elsker å skrive om det! Tilfeldig sex, høyrisiko for Chlamydia med påfølgende sterilitet. Mange blir naturlig nok superstresset av dette. Livredd for at en har blitt smittet og springer og tester seg. Dårlig samvittighet og angst for at fremtidig barneønske er lagt i grus. Hvordan kunne jeg være så dum!

All litteratur viser imidlertid at sjansen for å ha påført seg et infertilitetsproblem er liten. Hvis en ikke har symptomer på underlivsinfeksjon og tester seg for sikkerhetsskyld, vil det kun være et par prosent av dem som får positiv test som vil få «tette eggledere» De aller fleste vil ikke få noen skade i det hele tatt. Det er viktig å vite!

Dette betyr selvfølgelig ikke at en skal ignorere problemet. Chlamydia kan gi «tette eggledere» og det er derfor lurt å teste seg hvis en føler grunn for dette.

Men husk at hvis en føler seg frisk så er en som oftest frisk! En skal ikke gå rundt å bekymre seg for ting unødvendig.

«Hva hvis jeg fikk en alvorlig betennelse som medførte «tette eggledere» da?» Hvis det skulle skje så er der likevel hjelp å få. IVF vil i de aller fleste tilfeller gi ønsket resultat.

Klinikk Hausken bloggen

Velkommen til vår første blogg. Her skal vi ta opp forskjellige emner og problemstillinger vi møter på i hverdagen. Vårt mål er at det også blir plassen du kommer til for å få svar på dine spørsmål om ufrivillig barnløshet. Vi er spesialister på emnet med mange års erfaring og er her for deg. Vil gjerne vise til  bloggen onskebarn.blogg.no, spesielt linken http://bit.ly/1CJzyyw. Her forteller bloggeren om hvordan hun og partneren sin ble tatt vare på og fulgt opp gjennom IVF behandlingen på Klinikk Hausken selv om resultatet ikke ble som vi alle hadde håpet på. Slik de opplevde sitt møte med oss er hvordan vi vil at alle våre kunder skal føle det etter behandling hos Klinikk Hausken.

Send oss gjerne forslag på emner du kunne tenkt deg å vite mer om ved å maile oss på post@klinikkhausken.no.

 

Klinikk Hausken + Donorsperm = Sant

Helsedirektoratet godkjente vår søknad om å utføre assistert befruktning med donorsperm i september 2013. Vi importerer fra Nordic Cryo Bank og CRYOS i Danmark. Dette betyr at vi har stor tilgjengelighet, ingen ventetid på behandling og kan utføre både AID og IVFD. Ta kontakt på 52702170 eller post@klinikkhausken.no for mer info.

Se så nydelig!


Vi var så heldige å få tilsendt dette bildet av de to første fødte barna etter behandling ved vår avdeling i Bergen. Ettersom vi fikk tillatelse av foreldrene  måtte vi bare dele bildet av disse aldeles skjønne jentene.

Sommerferie

Vi ønsker å være mest mulig tilgjengelige for våre pasienter derfor har vi kun to uker med fellesstengt i sommer. Oppsettet kommer her:

Haugesund har stengt uke 27,28, 29 og 30 (altså fra 30.juni og starter igjen 28.juli.)

Fellesstengt uke 29 og 30 (altså 14.juli til og med 27.juli)

Bergen har stengt uke 29,30,31 og 32 (altså fra 14.juli og starter 11. august)

Vi ønsker alle en kjempe fin sommer!

Førstefødte ved avdeling Bergen

De første barna er født etter behandling ved vår avdeling i Bergen.

Vi gratulerer den nye familien så masse og ønsker dem alt godt for fremtiden.

Klinikk Hausken startet egen avdeling i Bergen september 2013.

I nye lokaler med topp moderne utstyr tilbyr vi all type behandling innen assistert befruktning.

Vi utfører også utredning av årsaker. Henvisning ikke nødvendig.
Velkommen til oss.

Kom til oss mens dere venter

Det er for tiden lang ventetid i de offentlige IVF klinikkene. Hvorfor ikke komme til oss mens dere venter? 2 av 3 par vil oppnå graviditet hos oss i løpet av denne perioden. Bestill en utredningstime hos oss i dag og dere kan være i gang med behandling allerede i sommer. Ring 52702170 for å bestille time eller ta en prat med oss.

Flere fødte barn med EmbryoScope

Grunnen til at vi investerte i EmbryoScope™ var for å velge ut bedre embryo for parene våre, og det gjør vi!

Klinikk Hausken var den første klinikken i Norge som tok i bruk EmbryoScope™ og var også tidlig ute på verdensbasis til å bruke dette i standard klinisk bruk. Fra vi installerte den første maskinen sommeren 2011 har vi sett at dette har vært til nytte, og siden 2012 har bortimot alle embryo blitt dyrket i et EmbryoScope™. Nå er fødselstallene fra 2012 klare, og det betyr at vi kan måle hvor stor effekt vi har fått ved å bruke dette som standard. Og effekten er stor!

Sammenlignet med tidsrommet før vi begynte å bruke EmbryoScope™ har vi økt antallet fødte barn per tilbakeførte embryo med rel. 24 %.

Dette viser at beslutningen med å satse på EmbryoScope™ var riktig, og at mange par har fått oppfylt barnedrømmen på grunn av dette.

VG artikkel om AMH tester

13. februar hadde VG en serie artikler om at det har vært feilaktige svar på en del AMH-tester som er blitt gjort de siste årene. Siden denne testen har blitt brukt av oss, føler vi det er viktig å belyse hvordan svarene på en slik hormonprøve blir brukt.

Som en del av utredningen, er det en rekke faktorer som blir lagt til grunn for å finne best mulig behandlingsopplegg, blant annet alder, eventuelle tidligere behandlinger, telling av antrale follikler og blodprøveresultater. AMH er et av hormonene som testes, og resultatet av den kan gi en tidlig indikasjon på behandlingsforløpet. Den vil likevel sees i sammenheng med alt det andre som blir undersøkt, og vil aldri alene kunne si hvilken behandling som skal bli gjort. Har man for eksempel hatt et lavt AMH resultat, men mange antrale follikler, så er det antallet follikler som er viktigst. Kvinnen er mer enn en blodprøve, og det er hele paret som utredes. Det er blant annet derfor at vi ønsker at dere kommer til nysamtale, selv om dere har vært til behandling før.

AMH-testen alene har ikke, og vil ikke danne grunnlag for om man får behandling eller ikke.

Så dersom dere ønsker en full utredning, ta kontakt med oss for en nysamtale. Vi vil fremdeles måle AMH, men som en liten del av helheten.

VG-artikkel: http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10129457